Jereo ny tohiny

Nahazo Chef Sisco vaovao ny Distrika Avaradrano

Anio, Alatsinainy faha 5 Aprily, 2022 no noraisin’Andriamatoa Ben’ny tananan’i Commune Sabotsy Namehana ny CHEF CISCO vaovao hiasa eto anivon’ny DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO, Andriamatoa RATSIMANDRESY Aina Nambinintsoa, ary Ireo Chef ZAP hiara-hiasa aminy. Inoana fa hitondra ainga vao amin’ny fanabezana ny fahatongan’ity Chef Cisco vaovao ity. Izahay eto amin’ny fiadidin’ny tanana, dia maniry koa raha […]