FAMORANA FAOBE 2021

FAMORANA FAOBE 2021 ***** Araka ny efa notanterina teto, dia mbola mitohy anio Zoma 14 Aprily 2021, tao amin’ny « Salle Polyvalente Sabotsy Namehana » ny fanatanterahina ny « Famorana faobe 2021 » Tsipihinay sy marihina hatrany, fa notandrovana tahaka ny anakandriamaso ny fanarahana sy fanajana ny lamina hamehana aram-pahasalamana. Izao no natao, dia entina indrindra hanampiana an’ireo ray […]