Fankalazana ny 26 Jona 2017

DISTRIKA AVARADRANO
KAOMININA SABOTSY NAMEHANA
*****************************************
« Mamiko ny taniko, fisandratany no fanambiko »
 
 Fandaharam-potoana :
24 Jona 2016 : amin’ny 1.30 atoandro
  • Podium Lehibe eo amin’ny Kianja Herisetra RAFANODINA
  • Hanafana ny lanonana : ny Mpitsoka Mozika ny Gouvernementa – Ny Tarika Voninavoko
  • Mpanentana : Francis Turbo
 
25 Jona 2016 : amin’ny 1.30 atoandro
  • Fampisehoana Lehibe
  • Toerana Kianja Herisetra RAFANODINA
  • Hanafana ny lanonana : Tence Mena, Kiaka, Samoela, Ndondolah, Shayrone, Xatria, Randrianasolo Raymond
  • Mpanentana : Tsarafara ( Rajao)
 7: 00 Hariva : AFOMANGA
 
8:00 Hariva : BAL POPULAIRE
Iarahana amin’i RIJA DJ
 
26 Jona 2017 KIANJA ANADIKELY ILAFY
9 :00 : MATSO LEHIBE
 

Marihina fa ny hetsika rehetra dia azon-tsika arahina ato anaty Siteweb : www.sabotsy-namehana.com avokoa