12 taona izay zandry olona manala ny Fanadinana BACC

Izy no RASOLOFOMANANA HAFALIANA NANOU 12 taona izay zandry olona manala ny Fanadinana BACC sokajy A2 ao @CEG Sabnam
Noraisiny Atoa Ben’ny tanana izy sy ny Reniny Ary nirary soa ho azy ho Tonga @ ambony indrindra ho voninahitry ny kaominina.
Mipetraka eto kaominina SABNAM ao Fokontany Soaniedanana Ary nianatra tao EPP Tsarafara sy ny Arcade Sabnam.